Företagsinformation 2021-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 129 0 0
Rörelseresultat (tkr) 170 182 143 544 142 722 148 027
Årets resultat (tkr) 101 249 32 688 163 705 131 284
Summa eget kapital (tkr) 1 575 624 1 486 608 1 545 836 1 432 931
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 6.6 2.2 11 9.2
Soliditet % 91.4 92.9 93.1 91.5
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -