Företagets verksamhet

Bolaget skall idka båtbyggeri- och snickeriverksamhet, sjötransporter samt därmed förenlig verksamhet.