Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 2 20 0 0
Rörelseresultat (tkr) -2 0 -3 -2
Årets resultat (tkr) -2 - -3 -2
Summa eget kapital (tkr) 176 178 178 181
Rörelsemarginal % -100 0 0 0
Avk. eget kapital % -1.1 0 -1.7 -1.1
Soliditet % 90.7 90.8 90.8 91.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -