Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 2 622 2 038 3 279 3 029
Rörelseresultat (tkr) 503 -58 690 -1 494
Årets resultat (tkr) 366 -150 598 -663
Summa eget kapital (tkr) 4 155 3 789 3 939 3 341
Rörelsemarginal % 19.2 -2.8 21 -49.3
Avk. eget kapital % 9.2 -3.9 16.4 -33.4
Soliditet % 37.7 35.3 36.5 30.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -