Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 449 391 489 469
Nettoomsättning (tkr) 3 145 242 2 150 243 2 905 609 3 367 824
Rörelseresultat (tkr) 144 300 -40 023 124 884 150 686
Årets resultat (tkr) 18 951 -21 790 -1 257 35 440
Summa eget kapital (tkr) 323 696 259 237 261 941 227 418
Rörelsemarginal % 4.6 -1.9 4.3 4.5
Avk. eget kapital % 34.6 -15.6 47.6 64.5
Soliditet % 12.1 13.1 14.2 12.7
Omsättning/anställd (tkr) 7 005 5 499 5 942 7 181
Resultat/anställd (tkr) 321 -102 255 321
Lön/anställd (tkr) 725 759 732 729