Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 71 928 64 435 62 739 61 656
Rörelseresultat (tkr) 67 955 57 746 55 780 55 507
Årets resultat (tkr) 49 420 35 896 42 716 56 505
Summa eget kapital (tkr) 138 310 120 644 123 195 135 413
Rörelsemarginal % 94.5 89.6 88.9 90
Avk. eget kapital % 41.4 37.8 33.9 29.9
Soliditet % 85 80.3 80.2 81.4
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -