Koncern

KoncernInfo 2021-12
Antal anställda 59
Nettoomsättning (tkr) 577 907
Rörelseresultat (tkr) 185 166
Årets resultat (tkr) 145 490
Summa eget kapital (tkr) 342 220
Rörelsemarginal % 32
Avk. eget kapital % 0
Soliditet % 71.9
Omsättning/anställd (tkr) 9 795
Resultat/anställd (tkr) 3 138
Lön/anställd (tkr) 738