Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 1 50
Nettoomsättning (tkr) 18 598 18 536 13 710 378 010
Rörelseresultat (tkr) 14 956 10 402 -31 647 36 850
Årets resultat (tkr) 12 999 7 504 2 284 20 013
Summa eget kapital (tkr) 144 290 139 615 136 540 166 996
Rörelsemarginal % 80.4 56.1 -230.8 9.7
Avk. eget kapital % 8.8 6.1 -16.5 17.6
Soliditet % 95.3 79.9 78 48.7
Omsättning/anställd (tkr) 18 598 18 536 13 710 7 560
Resultat/anställd (tkr) 14 956 10 402 -31 647 737
Lön/anställd (tkr) 767 544 579 669