Företagets verksamhet

Bolaget skall idka stenhuggerirörelse, äga, förvalta och uthyra fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet samt bedriva handel med värdepapper.