Koncern

KoncernInfo 2004-08 2003-08 2002-08 2001-08
Antal anställda 2 0 2 2
Nettoomsättning (tkr) 19 057 2 742 2 611 5 155
Rörelseresultat (tkr) 82 475 -3 951 -605 -49
Årets resultat (tkr) 82 777 -3 022 1 316 3 878
Summa eget kapital (tkr) 101 221 18 442 39 464 158 149
Rörelsemarginal % 432.8 -144.1 -23.2 -1
Avk. eget kapital % 138.4 -10.3 2.4 0
Soliditet % 94.2 91.6 93.9 97.8
Omsättning/anställd (tkr) 9 529 - 1 306 2 578
Resultat/anställd (tkr) 41 238 - -303 -25
Lön/anställd (tkr) 629 - 627 912