Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 975 852 1 963 1 806
Rörelseresultat (tkr) 695 -342 824 591
Årets resultat (tkr) 631 -494 831 601
Summa eget kapital (tkr) 59 985 59 354 59 848 59 017
Rörelsemarginal % 35.2 -40.1 42 32.7
Avk. eget kapital % 1.1 -0.8 1.4 1
Soliditet % 99.8 99.8 99.8 99.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -