Analys

Omsättning

Svenska Granitindustri Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. 13630 företag i länet.

Rörelsemarginal

Svenska Granitindustri Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 35.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 2%.

Antal anställda

Svenska Granitindustri Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.02.

Soliditet

Svenska Granitindustri Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 99.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 2%.

Värderating

Svenska Granitindustri Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.