Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara förvaltning och uthyrning av fastig- heter.