Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 180 246 284 191
Rörelseresultat (tkr) -77 -110 3 6
Årets resultat (tkr) -87 -127 -7 -5
Summa eget kapital (tkr) 756 843 970 978
Rörelsemarginal % -42.8 -44.7 1.1 3.1
Avk. eget kapital % -11 -14 -0.7 -0.6
Soliditet % 60.2 65.5 65.9 66.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -