Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 2 397 2 226 1 620 3 267
Rörelseresultat (tkr) -1 395 -821 -1 006 506
Årets resultat (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 2 100 2 100 2 100 2 100
Rörelsemarginal % -58.2 -36.9 -62.1 15.5
Avk. eget kapital % -66.5 -39.1 -47.9 24.1
Soliditet % 50.6 50.6 43.4 42.6
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -