Styrelse

Namn Befattning
Peter Joakim Wittfjord (f. 1965) Styrelseledamot, Verkställande direktör
James Singer Kidd (f. 1970) Styrelseledamot, Ordförande
Björn Peter Andersson (f. 1971) Styrelseledamot
Thibaut Germain E. Cousin (f. 1967) Styrelseledamot
Stefan Andreas Eskelid (f. 1978) Styrelsesuppleant
Johan Fredrik Rönnbäck (f. 1983) Huvudansvarig revisor