Företagsinformation 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03
Antal anställda 76 76 76 67
Nettoomsättning (tkr) 347 590 260 474 236 155 199 508
Rörelseresultat (tkr) 13 500 9 340 8 909 7 996
Årets resultat (tkr) 10 497 7 030 6 697 6 123
Summa eget kapital (tkr) 27 839 24 342 24 312 23 615
Rörelsemarginal % 3.9 3.6 3.8 4
Avk. eget kapital % 40.2 28.9 27.9 27.8
Soliditet % 13.9 23.6 25.3 32.7
Omsättning/anställd (tkr) 4 574 3 427 3 107 2 978
Resultat/anställd (tkr) 178 123 117 119
Lön/anställd (tkr) 1 262 1 236 1 241 1 203