Analys

Omsättning

AVEVA AB har minskat omsättningen senaste året med -41%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. 83214 företag i länet.

Rörelsemarginal

AVEVA AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 1%.

Antal anställda

AVEVA AB har under det senaste året 76 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.10.

Soliditet

AVEVA AB har under det senaste året en soliditet på 23.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 10%.

Värderating

AVEVA AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.