Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt konsult- verksamhet avseende administration och management samt därmed förenlig verksamhet.