Styrelse

Namn Befattning
Bengt-Åke Bengtsson (f. 1937) Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Mats Ola Rohde Olsson (f. 1943) Styrelseledamot, Vice VD
Lars Henrik Bengtsson (f. 1967) Styrelseledamot
Anna-Lena Kallberg (f. 1964) Styrelseledamot
Lars Stefan Kallberg (f. 1965) Styrelseledamot
Kristin Anna Louise Wiström (f. 1991) Huvudansvarig revisor