Koncern

KoncernInfo 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
Antal anställda 192 201 216 218
Nettoomsättning (tkr) 365 963 373 674 386 780 389 803
Rörelseresultat (tkr) -8 508 5 562 14 205 16 559
Årets resultat (tkr) -811 3 066 4 881 1 830
Summa eget kapital (tkr) 117 892 130 347 128 846 125 108
Rörelsemarginal % -2.3 1.5 3.7 4.2
Avk. eget kapital % -7.4 1 7.7 0
Soliditet % 45.8 46.9 47.3 53.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 906 1 859 1 791 1 788
Resultat/anställd (tkr) -44 28 66 76
Lön/anställd (tkr) 421 395 377 115