Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 3 246 3 100 3 228 3 723
Rörelseresultat (tkr) 1 808 1 699 1 684 2 276
Årets resultat (tkr) 3 19 1 1
Summa eget kapital (tkr) 5 325 5 322 5 303 5 301
Rörelsemarginal % 55.7 54.8 52.2 61.1
Avk. eget kapital % 28.8 26.6 26.6 38.1
Soliditet % 25.7 25.1 24.5 23.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -