Koncern

KoncernInfo 2021-12 2020-12 2019-12 2007-12
Antal anställda 36 34 33 28
Nettoomsättning (tkr) 471 145 489 196 436 093 307 348
Rörelseresultat (tkr) -1 111 585 1 867 3 008
Årets resultat (tkr) -526 1 347 2 161 2 040
Summa eget kapital (tkr) 117 610 104 367 103 434 58 995
Rörelsemarginal % -0.2 0.1 0.4 1
Avk. eget kapital % -0.5 1.3 2.7 3.2
Soliditet % 34.9 31.5 32.4 24.8
Omsättning/anställd (tkr) 13 087 14 388 13 215 10 977
Resultat/anställd (tkr) -31 17 57 107
Lön/anställd (tkr) 545 571 567 572