Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 36 34 33 33
Nettoomsättning (tkr) 470 612 488 309 435 229 501 753
Rörelseresultat (tkr) -3 997 33 1 518 25 829
Årets resultat (tkr) 498 3 324 2 617 18 265
Summa eget kapital (tkr) 100 176 103 862 103 372 101 737
Rörelsemarginal % -0.8 0 0.3 5.1
Avk. eget kapital % -3 1.1 2 19.5
Soliditet % 33.9 33.8 34 33.8
Omsättning/anställd (tkr) 13 073 14 362 13 189 15 205
Resultat/anställd (tkr) -111 1 46 783
Lön/anställd (tkr) 545 571 567 556