Analys

Omsättning

Forsbecks Eftr. Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. 22362 företag i länet.

Rörelsemarginal

Forsbecks Eftr. Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -0.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%.

Antal anställda

Forsbecks Eftr. Aktiebolag har under det senaste året 34 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.07.

Soliditet

Forsbecks Eftr. Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 34.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 7%.

Värderating

Forsbecks Eftr. Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.