Koncern

KoncernInfo 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 69 62 57
Nettoomsättning (tkr) 121 027 122 008 114 335
Rörelseresultat (tkr) 9 164 7 222 6 982
Årets resultat (tkr) 4 365 3 258 4 670
Summa eget kapital (tkr) 20 753 18 493 17 840
Rörelsemarginal % 7.6 5.9 6.1
Avk. eget kapital % 22.2 17.9 0
Soliditet % 15.2 13.4 14.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 754 1 968 2 006
Resultat/anställd (tkr) 133 116 122
Lön/anställd (tkr) 507 546 574