Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 82 78 75 69
Nettoomsättning (tkr) 120 609 121 637 117 482 108 216
Rörelseresultat (tkr) 1 947 1 910 1 421 1 447
Årets resultat (tkr) -14 29 -25 -512
Summa eget kapital (tkr) 11 983 20 910 20 882 20 906
Rörelsemarginal % 1.6 1.6 1.2 1.3
Avk. eget kapital % -0.1 0.1 -0.1 -2.4
Soliditet % 4.5 7.4 8.3 9.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 471 1 559 1 566 1 568
Resultat/anställd (tkr) 24 24 19 21
Lön/anställd (tkr) 483 504 518 536