Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 523 523 522 522
Rörelseresultat (tkr) -335 -195 -109 -61
Årets resultat (tkr) -375 -236 -148 -106
Summa eget kapital (tkr) 5 444 5 818 6 055 6 203
Rörelsemarginal % -64.1 -37.3 -20.9 -11.7
Avk. eget kapital % -6.6 -4 -2.4 -1.7
Soliditet % 59.9 61 66.1 66.4
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -