Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper samt därmed sammanhängande verksamhet.