Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 3 380 3 380 3 380 3 380
Rörelseresultat (tkr) 1 964 2 644 2 779 2 765
Årets resultat (tkr) 2 3 7 4
Summa eget kapital (tkr) 1 773 1 771 1 768 1 761
Rörelsemarginal % 58.1 78.2 82.2 81.8
Avk. eget kapital % 110.7 149.4 157.4 157.1
Soliditet % 46.4 39.4 37 31.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -