Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta skogs- och jordbruksfastigheter med tillhörande arbetsmaskiner.