Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -1 0 -1 -2
Årets resultat (tkr) -1 - -2 -2
Summa eget kapital (tkr) -76 -75 -75 -73
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 0 0 0 0
Soliditet % -950 -833.3 -937.5 -730
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -