Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 1 302 1 325 883 405
Rörelseresultat (tkr) -1 329 -897 -1 232 -1 324
Årets resultat (tkr) -3 268 336 -80
Summa eget kapital (tkr) 27 904 27 907 27 638 27 302
Rörelsemarginal % -102.1 -67.7 -139.5 -326.9
Avk. eget kapital % 0 1 1.2 -0.3
Soliditet % 86.6 84 84.8 79.4
Omsättning/anställd (tkr) 651 663 442 203
Resultat/anställd (tkr) -665 -449 -616 -662
Lön/anställd (tkr) 560 510 359 366