Styrelse

Namn Befattning
Carl Johan Olof Merner (f. 1975) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Carl Robert Bo Björkander (f. 1968) Styrelsesuppleant
Fredrik From (f. 1969) Huvudansvarig revisor