Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 4 664 1 496 5 321 2 690
Rörelseresultat (tkr) 2 716 240 491 1 345
Årets resultat (tkr) -145 -310 149 974
Summa eget kapital (tkr) 1 134 1 309 1 872 2 684
Rörelsemarginal % 58.2 16 9.2 50
Avk. eget kapital % -11.9 -24 9.7 37.3
Soliditet % 7.8 9.6 13.9 21.4
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -