Analys

Omsättning

Marmorbruks Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. 22362 företag i länet.

Rörelsemarginal

Marmorbruks Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 58.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%.

Antal anställda

Marmorbruks Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.03.

Soliditet

Marmorbruks Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 13.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 3%.

Värderating

Marmorbruks Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.