Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva verkstadsrörelse samt därmed förenlig verksamhet.