Koncern

KoncernInfo 2018-12 2000-12
Antal anställda 0 364
Nettoomsättning (tkr) 254 476 659 598
Rörelseresultat (tkr) 11 843 -5 552
Årets resultat (tkr) 14 167 17 124
Summa eget kapital (tkr) 95 397 138 878
Rörelsemarginal % 4.7 -0.8
Avk. eget kapital % 12.1 0
Soliditet % 41.5 39.5
Omsättning/anställd (tkr) - 1 812
Resultat/anställd (tkr) - -15
Lön/anställd (tkr) - 434