Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 60 60 59 58
Nettoomsättning (tkr) 135 052 107 485 118 567 145 739
Rörelseresultat (tkr) 14 683 18 607 -1 710 1 111
Årets resultat (tkr) 9 896 21 577 564 2 282
Summa eget kapital (tkr) 36 423 89 801 68 203 68 227
Rörelsemarginal % 10.9 17.3 -1.4 0.8
Avk. eget kapital % 22 25 -0.7 2.9
Soliditet % 30.1 48.4 43.3 40.5
Omsättning/anställd (tkr) 2 251 1 791 2 010 2 513
Resultat/anställd (tkr) 245 310 -29 19
Lön/anställd (tkr) 795 706 738 753