Analys

Omsättning

Ursviken Technology AB har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 13%. 14024 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ursviken Technology AB har det senaste året en rörelsemarginal på 10.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 13%.

Antal anställda

Ursviken Technology AB har under det senaste året 60 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.13.

Soliditet

Ursviken Technology AB har under det senaste året en soliditet på 43.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 13%.

Värderating

Ursviken Technology AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.