Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 3 3 3 4
Nettoomsättning (tkr) 10 165 9 289 9 143 8 943
Rörelseresultat (tkr) 1 181 1 352 1 098 973
Årets resultat (tkr) 504 521 557 320
Summa eget kapital (tkr) 6 329 5 658 4 895 4 226
Rörelsemarginal % 11.6 14.6 12 10.9
Avk. eget kapital % 11.2 14.5 14.7 12.2
Soliditet % 41.3 37.8 29.3 28.2
Omsättning/anställd (tkr) 3 388 3 096 3 048 2 236
Resultat/anställd (tkr) 394 451 366 243
Lön/anställd (tkr) 731 745 742 588