Analys

Omsättning

Helsingborgs Pantaktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. 83214 företag i länet.

Rörelsemarginal

Helsingborgs Pantaktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 11.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 11%.

Antal anställda

Helsingborgs Pantaktiebolag har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.11.

Soliditet

Helsingborgs Pantaktiebolag har under det senaste året en soliditet på 29.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 11%.

Värderating

Helsingborgs Pantaktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.