Företagets verksamhet

Bolaget skall besitta och förvalta fasta egendomen Nr 33 vid Engelb- rektsgatan i Stockholm.