Koncern

KoncernInfo 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 519 1 330 1 536 1 625
Nettoomsättning (tkr) 1 608 409 1 449 740 1 496 512 1 657 728
Rörelseresultat (tkr) 1 144 814 200 056 267 828 153 298
Årets resultat (tkr) 1 394 161 335 974 400 491 711 964
Summa eget kapital (tkr) 4 231 085 2 916 089 2 594 287 2 101 780
Rörelsemarginal % 71.2 13.8 17.9 9.2
Avk. eget kapital % 39 12.2 17.1 40.4
Soliditet % 81.8 85.2 82.7 73.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 059 1 090 974 1 020
Resultat/anställd (tkr) 754 150 174 94
Lön/anställd (tkr) 599 637 589 589