Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 146 0 1 0
Nettoomsättning (tkr) 4 047 2 989 3 436 2 636
Rörelseresultat (tkr) 1 070 213 276 923 240 955 161 632
Årets resultat (tkr) 1 338 302 413 891 375 157 744 857
Summa eget kapital (tkr) 4 092 483 2 856 181 2 442 290 2 067 133
Rörelsemarginal % 26 444.6 9 264.7 7 012.7 6 131.7
Avk. eget kapital % 38.6 15.6 16.6 44
Soliditet % 86.9 94.6 87.9 89
Omsättning/anställd (tkr) 28 - 3 436 -
Resultat/anställd (tkr) 7 330 - 240 955 -
Lön/anställd (tkr) 15 - 648 -