Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 14 13 14 13
Nettoomsättning (tkr) 76 103 67 436 72 975 69 955
Rörelseresultat (tkr) 2 357 4 730 5 859 11 159
Årets resultat (tkr) 2 205 3 583 4 458 10 278
Summa eget kapital (tkr) 37 060 36 810 33 227 28 789
Rörelsemarginal % 3.1 7 8 16
Avk. eget kapital % 6 10.2 14.4 43.5
Soliditet % 67.7 74.8 66.9 59.7
Omsättning/anställd (tkr) 5 436 5 187 5 213 5 381
Resultat/anställd (tkr) 168 364 419 858
Lön/anställd (tkr) 1 322 1 078 1 085 1 197