Företagets verksamhet

Bolaget skall - direkt eller indirekt genom dotterbolag - bedriva verksamhet inom områdena byggrelaterade tjänser, byggkomponenter, byggnadsmaterial, husbyggnation och service till eftermarknad samt driva därmed förenlig verksamhet.