Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 072 1 544 1 628 1 437
Rörelseresultat (tkr) 1 253 1 521 1 534 1 383
Årets resultat (tkr) 263 1 4 23
Summa eget kapital (tkr) 22 668 22 405 22 404 22 400
Rörelsemarginal % 116.9 98.5 94.2 96.2
Avk. eget kapital % 5.6 6.8 6.8 6.2
Soliditet % 95.8 93.6 93.5 94.2
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -