Koncern

KoncernInfo 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12
Antal anställda 1 018 1 332 1 300 1 247
Nettoomsättning (tkr) 3 187 725 2 999 332 2 814 133 2 663 229
Rörelseresultat (tkr) 1 667 278 852 728 644 771 430 101
Årets resultat (tkr) 1 363 297 572 592 400 509 188 954
Summa eget kapital (tkr) 2 931 508 2 074 469 2 020 455 1 934 594
Rörelsemarginal % 52.3 28.4 22.9 16.1
Avk. eget kapital % 54.5 28 21.5 14.8
Soliditet % 76.2 64.7 67.8 63.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 131 2 252 2 165 2 136
Resultat/anställd (tkr) 1 638 640 496 345
Lön/anställd (tkr) 582 572 602 610