Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 296 293 249 232
Nettoomsättning (tkr) 359 168 392 136 342 222 341 103
Rörelseresultat (tkr) 8 046 20 908 281 795 42 829
Årets resultat (tkr) 1 467 -758 292 662 36 198
Summa eget kapital (tkr) 1 157 357 1 155 887 1 352 317 1 053 211
Rörelsemarginal % 2.2 5.3 82.3 12.6
Avk. eget kapital % 0.1 1.6 24.8 3.4
Soliditet % 65 63.6 91.3 85.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 213 1 338 1 374 1 470
Resultat/anställd (tkr) 27 71 1 132 185
Lön/anställd (tkr) 667 700 665 706